Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Enquiry1

Ερευνα

Θα απαντήσει στην ερώτηση αγοραστή εντός 24 ωρών και θα προτείνει το κατάλληλο προϊόν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αγοραστή.

Price Quote1

Προσφορά τιμής

Αναλυτική τεχνική προσφορά φύλλου προσφοράς στον αγοραστή.

Factory Layout1

Εργοστασιακή διάταξη

Τεχνική υποστήριξη, διάταξη εργοστασίων ή γραμμών, ανάλυση αγοράς και άλλη απαραίτητη υποστήριξη.

Online Quality Checking1

Διαδικτυακός Έλεγχος Ποιότητας

Ο έλεγχος της ποιότητας του εργοστασίου και του μηχανήματος στο βίντεο στο διαδίκτυο, ορίστε τον καθορισμένο χρόνο και για τα δύο, θα σας δείξει στο ZOOM APP. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Under Production1

Υπό Παραγωγή

Στείλτε στον αγοραστή εικόνες και βίντεο του μηχανήματος που παρήγγειλε.

Debugging1

Αποσφαλμάτωση

Μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή, ο μηχανικός μας θα εντοπίσει σφάλματα στο μηχάνημα.

Loading & delivery1

Φόρτωση & παράδοση

Πριν από τη φόρτωση του εμπορευματοκιβωτίου & μετά τη φόρτωση, θα μοιραστείτε τις φωτογραφίες με τον αγοραστή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Online Service1

Online υπηρεσία

24ωρη υπηρεσία online για την επίλυση του προβλήματος μετά την πώληση- Τηλέφωνο, Email, WhatsApp, WeChat, Skype κ.λπ.

Experienced engineer1

Έμπειρος μηχανικός

Με έμπειρο μηχανικό στο εργοστάσιό σας για εγκατάσταση, συντήρηση και εκπαίδευση.
Διατίθεται επίσης ξένος μηχανικός, ο οποίος μπορεί να μιλήσει άπταιστα αγγλικά.

Vulnerable Accessories1

Ευάλωτα αξεσουάρ

Μακροπρόθεσμα και γρήγορα ανταλλακτικά που παρέχουν για κάθε πολύτιμο πελάτη.